Hoe is de klant geholpen?
  • Op locatie
  • Op locatie
  • Op afstand
Field is required!
Field is required!
Datum Bezoek:
Field is required!
Field is required!
Start tijd:
Field is required!
Field is required!
Naam van de klant:
Field is required!
Field is required!
Eind tijd:
Field is required!
Field is required!
Huisnummer
Field is required!
Field is required!
Postcode:
Field is required!
Field is required!
Uitgevoerd door:
Field is required!
Field is required!
Omschrijving van de werkzaamheden
Field is required!
Field is required!
Status:
  • Opdracht voltooid
  • Opdracht voltooid
  • Vervolg afspraak
Field is required!
Field is required!
Wat moet er gebeuren bij de volgende afspraak?
Field is required!
Field is required!
Is er al een afspraak gemaakt? Zo niet, wanneer is de klant beschikbaar voor een afspraak?
Field is required!
Field is required!
1a. Welk antivirus programma gebruikt de klant?
Field is required!
Field is required!
1b. Indien betaald, wanneer loopt deze af?
Field is required!
Field is required!
2. Is de klant op de hoogte gesteld van de risico’s van een gratis antivirus scanner?
Field is required!
Field is required!
3. Weet de klant dat er direct €8 korting toegepast wordt op het factuurbedrag als ze lid worden?
(Mocht de klant al een betaalde antivirus hebben, dan kan hij direct gratis lid worden en zijn lidmaatschap inlaten gaan op de dag wanneer zijn bestaande antivirusprogramma afloopt. Vervang zijn antivirus dan direct met Eset en laat de klant het lidmaatschapformulier invullen. uiteraard heeft de klant nog geen recht op de €8 korting).
Field is required!
Field is required!
4. Heb je de klant verteld over de voordelen van Eset? En heb je het aangeboden (gratis bij het lidmaatschap)?
Field is required!
Field is required!
5. Weet de klant van de virusvrij pc garantie bij ons? En dat de klant een vast contactpersoon krijgt bij een lidmaatschap?
Field is required!
Field is required!
6. Heb je de nieuwste versie van teamviewer geïnstalleerd op de computer van de klant?
Field is required!
Field is required!
Handtekening klant:
Please sign here
Please sign here
Signature college 1
Please sign here
Please sign here

*Door het ondertekenen van het bezoekverslag stemt de klant mee in dat de werkzaamheden goed uitgevoerd zijn en dat hij/zij tevreden is met het resultaat. De klant krijgt een factuur voor de bovenstaande werkzaamheden en dient deze te betalen binnen 14 dagen