Hoe is de klant geholpen?
  • Op locatie
  • Op locatie
  • Op afstand
Datum Bezoek:
Start tijd:
Naam van de klant:
Eind tijd:
Huisnummer
Postcode:
Uitgevoerd door:
Omschrijving van de werkzaamheden
Status:
  • Opdracht voltooid
  • Opdracht voltooid
  • Vervolg afspraak
Wat moet er gebeuren bij de volgende afspraak?
Is er al een afspraak gemaakt? Zo niet, wanneer is de klant beschikbaar voor een afspraak?
1a. Welk antivirus programma gebruikt de klant?
1b. Indien betaald, wanneer loopt deze af?
2. Is de klant op de hoogte gesteld van de risico’s van een gratis antivirus scanner?
3. Weet de klant dat er direct €8 korting toegepast wordt op het factuurbedrag als ze lid worden?
(Mocht de klant al een betaalde antivirus hebben, dan kan hij direct gratis lid worden en zijn lidmaatschap inlaten gaan op de dag wanneer zijn bestaande antivirusprogramma afloopt. Vervang zijn antivirus dan direct met Eset en laat de klant het lidmaatschapformulier invullen. uiteraard heeft de klant nog geen recht op de €8 korting).
4. Heb je de klant verteld over de voordelen van Eset? En heb je het aangeboden (gratis bij het lidmaatschap)?
5. Weet de klant van de virusvrij pc garantie bij ons? En dat de klant een vast contactpersoon krijgt bij een lidmaatschap?
6. Heb je de nieuwste versie van teamviewer geïnstalleerd op de computer van de klant?
Handtekening klant:
Signature college 1

*Door het ondertekenen van het bezoekverslag stemt de klant mee in dat de werkzaamheden goed uitgevoerd zijn en dat hij/zij tevreden is met het resultaat. De klant krijgt een factuur voor de bovenstaande werkzaamheden en dient deze te betalen binnen 14 dagen