Privacy Beleid

Bij Hulpstation wordt de privacy van de gebruikers enorm gerespecteerd. Al uw gegevens die bij ons terecht komen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De wijze waarop dit gebeurt, staat in overeenstemming met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wat doen we met uw gegevens?

In het kader van ons dienstverlening, wanneer u informatie aanvraagt, een hulpaanvraag indient, een brochure bestelt of anderszins contact opneemt met hulpstation, leggen wij u gegevens vast. Deze gegevens gebruiken wij voor het toesturen van informatie of het uitvoeren van een hulpaanvraag die door u wordt ingediend. Daarnaast legt hulpstation deze gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om u op de hoogte te houden van (nieuwe) producten en diensten. Natuurlijk houden we rekening met uw voorkeuren. Indien u geen aanbiedingen of informatie wilt ontvangen, dan kunt u uw toestemming voor het gebruik van uw e-mail adres intrekken via info@hulpstation.nl

Inzage

Als consument heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens. Deze gegevens sturen wij u uiterlijk twee weken na uw verzoek om inzage toe. Op uw verzoek zullen wij uw gegevens aanpassen of verwijderen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, dan kunt u deze richten aan info@hulpstation.nl.